ÁSZF

Szolgáltató: INFOshop Techline Kft. (cím: 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 14-16.; cégjegyzékszám: 04-09-010174, képviseli: Király Krisztián ügyvezető)

Partner: minden, a SzallasOrigo.hu szálláskereső portálon regisztrált szállás-és vendéglátóhely üzemeltetője.

Vendég: minden természetes-vagy jogi személy, aki keresést folytat vagy ajánlatkérést/foglalást indít a SzállásOrigó szálláskereső portálon keresztül.

A SzallasOrigo.hu internetes portál, kizárólag a szálláshirdetések megjelentetésére szerződött Partnerek számára nyújt webes felületen való megjelenést és különféle marketing megoldásokat.

A Partnerek részére a szállásportálra történő regisztráció INGYENES!

A Szolgáltató egyetlen partnere számára sem garantál ügyfeleket, vagy vendégeket.

Az Interneten történő megjelenés a Szolgáltató által üzemeltetettSzallasOrigo.hu weblapon történik meg, ezen felül egyedi megrendelés alapján a Szolgáltató más online vagy offline csatornán is megjelentetheti a Partner ajánlatait. Az aktuális ajánlatokat a Partnerek a Szállás regisztráció menüpontban találják, továbbá a Szolgáltató havi rendszerességgel e-mailben is küldhet egyedi ajánlatokat.

A Szolgáltató vállalja, hogy az esetleges hirdetésekkel kapcsolatos részletes információk közzétételét követően elküldi a Partner részére a hirdetés időtartamának és a szolgáltatás díjának megfelelő összegről szóló számlát, amelyet a Partner  8 naptári napon belül átutalással vagy postai úton kiegyenlít. A késedelmes fizetés esetén a kamat mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével, melyet a Partner köteles megfizetni.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Weboldalon megadott adatokat kiemelt biztonsággal kezeli, az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el. Azokat semmilyen körülmények között nem adjuk tovább, nem tesszük hozzáférhetővé, nem hozzuk nyilvánosságra, kivéve a kötelező jogszabályi előírásokban rögzített adatszolgáltatási kötelezettséget.

Ha a weblap üzemeltetése bármely okból megszűnik, a Szolgáltató köteles 30 munkanapon belül a Partnertől átvett szolgáltatások teljes díjának visszafizetésére, ezen felül semmiféle kötelezettsége nincs. A Szolgáltató köteles a weblap üzemeltetésének megszüntetése előtt 30 munkanappal írásban értesíteni a Megrendelőt.

A Szolgáltató jogosult a megrendelés teljesítésétől következmények nélkül bármikor eltekinteni, ha a Partner bármely okból a Szolgáltató felé fizetési hátralékban van.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy kártérítési kötelezettség és indoklás nélkül a Partner regisztrációs igényét visszautasítsa.

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz a weboldal és szolgáltatásainak zavartalan fenntartása érdekében és a saját rendszerében előálló esetleges hibákat haladéktalanul kijavítja. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem garantálja azt, hogy az Internetes szolgáltatás szünet nélkül és hibamentesen működik, tekintet nélkül arra, hogy technikai és elektronikus zavarok más szolgáltatók rendszerein keresztül gátolhatják a működést. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás rajta kívül álló okok miatt bekövetkező hibái miatt.

A weboldalon megjelenő adatok, hirdetések tartalmát minden esetben a Partner határozza meg, azok valóságtartalmáért kizárólag a Partner a felelős. Ennek megfelelően a Partner köteles olyan adatokat olyan tartalommal és hivatkozásokkal a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amelyek a valóságnak és a vonatkozó jogszabályoknak (szerzői jogok, adatvédelem, versenytilalom stb.…) megfelelnek. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult minden olyan adat figyelmen kívül hagyására vagy törlésére, amelyek közzététele nyilvánvalóan jogszabályt sért. A Szolgáltató ezen jogosultsága nem jelent adat-ellenőrzési kötelezettséget vagy felelősségvállalást. A Partner szavatolja, hogy a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott anyagok vonatkozásában a fentiek szerint minden jogszabályi kötelezettségnek eleget tett, illetőleg azoknak megfelel. A Partner felelős minden olyan kárért vagy harmadik személyek által a Szolgáltató ellen érvényesített igények teljesítéséért, amely a fentiek megszegéséből adódik.

A Partner köteles az általa észlelt hibákat, működési zavarokat a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

Amennyiben a Szolgáltató gondatlanságából hibásan jelentek meg adatok, a megrendelt hirdetés ellenértékét a Partnernek visszafizeti, vagy a megrendelt hirdetés időtartamát annyival hosszabbítja meg, amennyi ideig az hibásan jelent meg. A két módozat közül a Partner választja ki a neki megfelelőt. A megrendelt szolgáltatás díjának visszafizetésén felül a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy egyéb kötelezettség nem terheli, a Megrendelőtől a szolgáltatás díjaként átvett összeg után kamatfizetési kötelezettsége nincs.

Jelen Általános Üzleti Feltételekben foglaltakat a Partner tudomásul veszi és ezeket a megrendelés rögzítésével feltétel nélkül elismeri.